Vyhľadávanie

Kontakt

Detské centrum Koník
J. Kalinčiaka 38, Zvolen 96001

0910333802

strieborna@centrum.sk

čarodejnícky karneval

Sadili sme na jeseň

1 | 2 | 3 >>

STRAVOVANIE

Strava je dôležitá súčasť zdravého životného štýlu. Preto je strava v našich jasličkách kvalitná a nutrične hodnotná.

Obedy nám dodáva MŠ Prachatická, rovnako ako pre mestské jasle varí MŠ 1. Mája! Navyše u nás je strava zahrnutá v cene, čím ušetríte mesačne viac ako 40€!

Strava sa podáva 3 krát denne a to: desiata, obed a olovrant. Jedlá sú podávané v maximálne 3 hodinovom odstupe. Desiata a olovrant sa pripravujú priamo v jasličkách. Obed nám dodáva Materská škola Prachatická /rovnako ako pre mestské jasle, pre nich varí MŠ 1. Mája/, ktorá nám stravu pripravuje a upravuje, na základe zmluvy o dodávke stravy, v súlade s platnými stravovacími normami tak, aby bola vhodná pre deti do 3 rokov. Strava je prepravovaná vo varných nádobých schválených NÚVZ Zvolen aby nedošlo k jej znehodnoteniu či kontaminácii. Ohrev tejto stravy sa vylučuje. Obed pozostáva z 3 častí a to polievka, hlavné jedlo, šalát alebo kompót. Z toho je 1 krát v týždni nemäsitá strava, 1 krát polomäsitá a 3 krát týždenne mäsitá strava. Prílohy sa kombinujú tak aby jedlo dosiahlo stanovenú biologickú a nutričnú hodnotu. Ovocie, a zelenina sú podávané denne, samostatne alebo ako súčasť jedla.

Zo stravy sú vylúčené všetky nevhodné potraviny ako huby, kyslá kapusta, sója, morské plody a pod.

Ak vaše dieťatko potrebuje špeciálne upravenú stravu:

Rodič môže dieťaťu priniesť aj vlastnú stravu, v odôvodnených prípadoch - napríklad ak ide o deti alergické, s atopickým ekzémom a pod. Prípadne po dohode s personálom vylúčime zo stravy niektoré potraviny, a podľa potreby ich nahradíme.

Vlastnú stravu môže rodič priniesť aj dieťaťu do 1 roka veku, ak si tak želá.  Táto strava mu bude podaná tak aby nedošlo k jej znehodnoteniu príp. kontaminácii.Podávanie dojčenského mlieka namiesto kravského mlieka je u menších detí samozrejmosťou.

Nakoľko v našom zariadení máte možnosť komunikovať s personálom o strave pre vaše dieťatko, povedzte nám ak si neželáte aby vaše dieťatko konzumovalo niektorú potravinu. Nahradíme ju inou. 

V múzeu

1 | 2 | 3 | 4 >>

Divadlá

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výlet do Žiaru

Záznamy: 1 - 1 zo 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kúzelné mestečko

1 | 2 | 3 >>

Lesnícke Dni

1 | 2 | 3 >>

Valentínka pre rodičov

Záznamy: 1 - 3 zo 7
1 | 2 | 3 >>

Zdravé Zúbky

Záznamy: 1 - 3 zo 4
1 | 2 >>

RIADENÁ CANISTERAPIA

Kontakt so psíkom pozitívne vplýva na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu dieťaťa. Upokojuje, uvoľňuje a zlepšuje sociálnu integráciu. Obracia pozornosť dieťaťa z jeho vnútorného sveta a tým pozitívne vplýva na rozvoj komunikácie. Spoločné hry a aktivity prinášajú obom stranám veľa radosti a uspokojenia :-D

Čarovná canisterapia

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Policajt je kamarát, pomáha a chráni

naše IHRISKO

1 | 2 | 3 | 4 >>

Naša Infrasauna

V I T A J T E 

N A  S T R Á N K A CH

Detské JASLE Koník

Naše zariadenie spĺňa všetky zákonom požadované predpisy - priestory, kvalifikovaný personál, počet vychovávateliek...

Tešíme sa Vášmu záujmu aj na nové detičky

 

najlepšia cena v kraji, veľké priestory až 400m2 s vlastným ihriskom

 

- najnovšie fotky si pozrite aj na facebooku

Detské centrum Koník sa nachádza v dvojpodlažnom rodinnom dome s vlastným ihriskom. Veľké priestory, až 400 m2, nám umožňujú množstvo aktivít.

Pre deti máme pripravený bohatý program napr. hravú angličtinu, šašoviny-jašoviny, cvičenia zamerané na rozvoj motoriky a reflexov, pravidelné návštevy divadiel a interaktívnych výstav, výlety, účasť na podujatiach, Halloweensky karneval, jesenná párty, Mikuláš, Vianočná besiedka, Fašiangový maškarný ples, prezentácie činností PZ a záchranných zložiek, Vynášanie Moreny, Letná olympiáda, MDD , bábkové divadielka, samozrejme výtvarné činnosti a pracovná výchova a mnoho iných zaujímamavostí :-D    

Zariadenie má kapacitu 15 - 18 detí. O detičky sa starajú 4 vychovávateľky a jeden nepedagogický zamestnanec. Detičky sú  rozdelené do troch tried, podľa veku. Alebo výchova a vzdelávanie prebieha v menších skupinách prípadne frontálne. Našou prioritou je poskytovanie starostlivosti o deti od 6 mesiacov do 3 rokov a to ako celodennú alebo poldennú opateru - (podrobnosti v sekcii služby cenník).   Výchova detí v minikolektíve s viacčlenným personálom nám umožňuje plniť individuálne potreby každého dieťatka. K dispozícii máme na prvom podlaží  3 triedy - plne funkčné a vybavené herne so spálňou a sociálne zariadenie a  na prízemí veľkú prietrannú herňu využívanú hlavne na športové hry s trampolínou, fit loptami a iným náradím náčiním a samozrejme hračkami. Na prízemí je taktiež sociálne zariadenie a oddychovo-relaxačnú miestnosť kde je umiestnená infrasauna. Výchovno vzdelávacie činnosti i voľné hry prebiehajú na prvom podlaží, prízemie využívame na záujmové krúžky, angličtinu, športové hry, divadielka a podobne.  

K dispozícii je samozrejme aj vybavené detské ihrisko s pieskoviskom, hojdačkami, domčekmi so šmýkačkami, odrážadlami, trojkolkami a preliezkami na ktorých sa môžu deti dosýtosti hrať.

Našim cieľom je vytvárať také podmienky pre deti, aby mohli rozvíjať svoje záujmy, nadanie aj potreby, aby sa mohli prejaviť po stránke telesnej, vedomostnej, hudobnej aj pohybovej a to hlavne rozšírovaním vhodných aktivít. Naše kvalifikované vychovávateľky venujú pozornosť dômyselnej príprave, organizácii prostredia a premyslenej príťažlivej skladbe celého učebného procesu, tak aby podnecovali aktivitu a záujem  dieťaťa.  

Vďaka prepracovanému výchovnému programu  podľa ISCED 0 - vychovávame z detí celistvé, cieľavedomé, sebavedomé a                            tvorivé osobnosti.                              

Detské centrum Koník sa stará o zdravie a telesnú kultúru detí, dáva im základy poznatkov a zručností, rozvíja ich reč, myslenie a záujem o hru. Výrazne sa podieľa na osvojovaní si návykov spoločenského správania a kolektívneho spolužitia detí.
Individuálny rozvrh každému dieťaťu zabezpečuje pravidelnosť jedla, spánku, pobytu vonku, voľných hier a výchovného zamestnania.

Detské centrum Koník nájdete na adrese Kalinčiakova 38 vo Zvolene.

 

Viac fotografií nájdete na facebooku - hľadajte jasle Koník

Noviky, udalosti

najnovšie aktivity a udalosti

MDD 2017

Februárový Karneval

1 | 2 | 3 | 4 >>

TEKVIČKY A PAVÚČIKY

Gaštančeky

šarkaniáda

Už sme veľkí, škôlka volá

DIPLOM z Angličtiny

Leto v jasličkách

MDD - Športové hry

Kľúčenka ku Dňu Otcov

Deň Matiek

Lienka Medulienka

Strom ku Dňu Zeme

Zemeguľa na Deň Zeme

Výlet do knižnice - Les ukrytý v knihe s krtkom Hele

Jar na ihrisku

Veľká noc - na facebooku

Jarné kvietky

Makeťáčikovia

Jarný dáždnik

Snežienka a chrobáčiky

Fašiangový karneval

Karnevalová maska

Zimný strom

Snehuliačik

Januárové aktivity

Vianočné pečenie

Papierový stromček

Mikuláš v jasličkách

NÁŠ ADVENTNÝ VENIEC

Ježko z listov

Jesenný strom

Tekvičkové slávnosti - výzdoba

TRIEDNE TABLO 2015

Koncoročný výlet 26.08.2015

More, voda, jazero

Pre Ocinkov

Horúčavy

MDD

1 | 2 | 3 | 4 >>

lego strom a lego kvety

Ku dňu mamičiek - otláčame, navliekame, maľujeme - našim mamkám radosť robiť chceme

1 | 2 | 3 | 4 >>

kvetinková záhradka

Naša Zem je guľatá

1 | 2 | 3 | 4 >>

VEĽKÁ NOC - vajíčka a kuriatka 2015

Angličtina pre mamičky s detičkami

1 | 2 | 3 >>

Bezpečne do škôlky

Baby English v Jasličkách

1 | 2 | 3 >>

Jar už prišla

1 | 2 | 3 | 4 >>

Divadielko "Ako prišla Jar"

Tulipány pre mamičky k MDŽ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Snehuliačik

Texty, fotogalérie a fotografie uverejnené na tejto stránke podliehajú autorským právam DC Koník. Ich kopírovanie a šírenie je prísne zakázané!

Kopírovanie a šírenie textov a ich častí, fotogalérií a fotografií, bez písomného súhlasu DC Koník, budeme riešiť súdnou cestou!

Angličtina hrou

šašoviny-jašoviny

Záznamy: 1 - 5 zo 12
1 | 2 | 3 >>

Pohybové hry v telocvičných priestoroch

Cvičenie

Záznamy: 1 - 5 zo 5

Tématické aktivity

 

Rozprávkový ples

Záznamy: 1 - 1 zo 28
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

"MAKEŤÁČIKOVIA"

1 | 2 >>

Fašiangový Karneval

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ako rastie rastlinka?